Апликација за вработување

Име и презиме

Датум на раѓање

E-mail

Работна позиција за која аплицирате

Дали имате работно искуство?

Дали имате работно искуство во угостителство?

Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Работно искуство


Додади повеќе

Дали моментално сте вработени?

Контакт телефон

Прикачи CV

Димитрија Чуповски бр. 24, 1000 Скопје, Р.Македонија
+389 (0)2 3224 807 | info@piazzaliberta.mk

Recommended on

Piazza Liberta @ 2017 | Designed and developed by BTS Art Factory